Den moderne stald!
Vi har mangeårig erfaring med opførelse af stalde – fra første idéer og projektering til færdig opførelse.
Dette er en 2600 kvadratmeter stor Kalve-/ungdyr- og Goldkostald i et samlet staldprojekt.
Stor kipventilation med 4 rk. lysbånd som giver en meget lys stald.
Gylleteknik – rundskryl.
Facader med betonelementer og gardiner som kører separat for de forskellige hold.
Stor asfaltplads omkring den nye stald med forbindelse til de øvrige staldanlæg.
Stor kælvningsområde med transport af kalve på skinner og el-hejs.
Goldkøer og kælvekvier på dybstrøelse.
Kvier fra 2 mdr. – til 8 mdr. på dybstrøelse.
Enkeltbokse med mulighed for sideudmugning.
Spændende stald, hvor dyrevelfærd og logistikken i høj grad er gennemtænkt!

Kontakt Jens Dongstrup og få et uforpligtende besøg og snak om din nye stald.
Tlf. 75 77 23 66 eller email: jens@hd-byg.dk

Tilsvarende