14459_13

 

Jens Drongstrup
Murermester
2146 6084 / 7687 1221
Kim Ebdrup
Konstruktør
4122 4482 / 7687 1223
Jacob Skammelsen
Konstruktør
6151 3553 / 7687 1225
Finn Juhl Nielsen
Konstruktør
2762 1204 / 7687 1226
Kim Olesen
Konstruktør
27 29 16 59
Charlotte Christensen
Bogholder
7687 1224
Jette Palmelund
Bogholder
7687 1220